گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها

تبلیغات واخبار اولین نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران در رسانه ها،جراید و سطح شهر


گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها چاپ خبرنمایشگاه در نشریه ساختمان

چاپ خبرنمایشگاه در نشریه ساختمان

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها چاپ خبرنمایشگاه در نشریه پنجره ایرانیان

چاپ خبرنمایشگاه در نشریه پنجره ایرانیان

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها خبرگزاری دررسانه های ایسنا و فارس

خبرگزاری دررسانه های ایسنا و فارس

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها خبر گزاری تهران تایمز

خبر گزاری تهران تایمز

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها بنرهای شهری 2m*3m

بنرهای شهری 2m*3m

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها بنرهای شهری 	4m*6m

بنرهای شهری 4m*6m

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها نصب بیلبورد در هتل امیر کبیر

نصب بیلبورد در هتل امیر کبیر

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها مجموع اخبار تولید شده حدود 70 خبر و 1080 بار باز نشر خبری به زبانهای فارسی و انگلیسی  

مجموع اخبار تولید شده حدود 70 خبر و 1080 بار باز نشر خبری به زبانهای فارسی و انگلیسی  

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها .

.

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها .

.

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها .

.

گزارش تصویری درج اخباری نمایشگاه در رسانه ها تبلیغات تلگرامی در کانال های مختلف کشور

تبلیغات تلگرامی در کانال های مختلف کشور