شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک

در جهت تخصصی شدن نمایشگاه ها در کشور های توسعه یافته و کشورهای صاحب نام در حوزه صنعت نمایشگاهی ، در ای عصر نمایشگاه های تخصصی معطوف توجه کارشناسان، متخصصین و بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

شایان به ذکر است که حوزه های مرتبط با صنعت ساختمان نیز از این پیشرفت و نوآوری بی نصیب نمانده است طوریکه دیگر نمیتوان برای مخاطبین این عرصه نمایشگاه عمومی برگزار کرد.

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی با حضور شرکت های مطرح در زمینه صنعت ساختمان در تاریخ 27 الی 31 شهریورماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی ( اراک ) برگزار خواهد شد.

امید است برگزاری این نمایشگاه تخصصی گامی بلند و موثر در جهت عرضه و ارائه ابداعات و نوآوری های نوین این رشته از صنعت محسوب شود.

بدون شک این نمایشگاه تخصصی از استقبال بی نظیر شرکت های ساختمانی، شرکت های انبوه ساز، تعاونی های مسکن، مجتمع های مسکونی و تجاری ، هتل ها و نیز عموم مردم بی بهره نخواهد بود.