نامه ارسالی به سرپرست معاونت امور تشکل های اتاق ایران

نامه ارسالی به سرپرست معاونت امور تشکل های اتاق ایران

دکتر بهرنگ عقیلی نسب طی نامه ای از سرپرست معاونت امور تشکل های اتاق ایران به منظور تشکیل انجمن صادرات خدمات فنی مهندسی درخواست همکاری کرد.