بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی ازنمایشگاه

بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی ازنمایشگاه

سید مهدی مقدسی نماینده محترم مردم شریف اراک خنداب و کمیجان در  مجلس شورای اسلامی از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت آلومینیوم و ساختمان بازدید کرد.