بازدید قائم مقام وزیر صنعت

بازدید قائم مقام وزیر صنعت

قائم مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت جناب آقای دکتر رحمانی در روز 17/7/95 از این نمایشگاه بازدید نمود و طی این بازدید اعلام کردند که نمایشگاه معظمی تشکیل گردید که لازم است این نمایشگاه در تقویم ملی نمایشگاههای کشور درج گردد.