اخبار> اخبار اتحادیه صادرکنندگان و تولید کنندگان

نامه ارسالی به سرپرست معاونت امور تشکل های اتاق ایران

نامه ارسالی به سرپرست معاونت امور تشکل های اتاق ایران

۱۳۹۶/۰۴/۰۳

درخواست مکتوب عضو هیئت موسس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزی:

 

بخوانید