اخبار> شرکت

انتخاب دکتر بهرنگ عقیلی نسب به عنوان عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان استان مرکزی

انتخاب دکتر بهرنگ عقیلی نسب به عنوان عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان استان مرکزی

۱۳۹۵/۱۲/۲۵

انتخابات اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان استان مرکزی در تاریخ 2 اسفند ماه 1395 در محل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اراک برگزار گردید.

بخوانید

انتخاب شرکت معماران بهطرح به عنوان مرکز رشد

انتخاب شرکت معماران بهطرح به عنوان مرکز رشد

۱۳۹۶/۰۳/۰۳

شرکت معماران بهطرح به عنوان مرکز رشد رانتخاب شد و به زودی یکی از دفاتر خود را در دانشگاه آزاد افتتاح می کند .

بخوانید