نشست اعضای انجمن ورییس محترم اتاق بازرگانی استان مرکزی

21 فروردین 1400 admin

نشست ریاست اتاق بازرگانی استان‌مرکزیجناب آقای مهندس توسطی و جناب آقایدکتر بهنام آزادی راد مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و...

جلسه هم اندیشی

21 فروردین 1400 admin

نشست هم اندیشی تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی استان مرکزی

امضای تفاهم نامه مشترک فی مابین اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان مرکزی

21 فروردین 1400 admin

نشست ریاست اتاق بازرگانی استان‌مرکزیجناب آقای مهندس توسطی و جناب آقایدکتر بهنام آزادی رادمسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش...