Skip links

Category: اخبار

بازدید سفیر کشور عراق از نمایشگاه آلومینیوم و ساختمان

بازدید سفیر کشور عراق از نمایشگاه آلومینیوم و ساختمان

in

در روزهای سوم و چهارم یعنی 15 و 16 مهر ماه سفیر محترم عراق(هم اکنئن بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران با کشور عراق می باشد) از نمایشگاههای یاد شده بازدید کردند که مقرر گردید هیئت های تجاری مشتمل از تمامی نقاط کشور عراق در

تمدید یک روزه نمایشگاه

تمدید یک روزه نمایشگاه

in

با توجه به استقبال گسترده مسئولین و صنعتگران از نمایشگاههای یاد شده و طی هماهنگی سریع با شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی مقرر گردید یک روز نمایشگاه تمدید گردد که طبق زمان بندی از قبل تعیین شده نمایشگاه 13 الی16 مهرماه که سپس روز

بازدید قائم مقام وزیر صنعت

بازدید قائم مقام وزیر صنعت

in

قائم مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت جناب آقای دکتر رحمانی در روز 17/7/95 از این نمایشگاه بازدید نمود و طی این بازدید اعلام کردند که نمایشگاه معظمی تشکیل گردید که لازم است این نمایشگاه در تقویم ملی نمایشگاههای کشور درج گردد.

بازدید ریاست سازمان صنعت معدن استان مرکزی از نمایشگاه

بازدید ریاست سازمان صنعت معدن استان مرکزی از نمایشگاه

in

در همراهی با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت جناب آقای حاجی پور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از نمایشگاه بازدید و با بسیاری از غرفه داران به مذاکره پرداختند

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی گرمایشی اراک

in

در جهت تخصصی شدن نمایشگاه ها در کشور های توسعه یافته و کشورهای صاحب نام در حوزه صنعت نمایشگاهی ، در ای عصر نمایشگاه های تخصصی معطوف توجه کارشناسان، متخصصین و بازدیدکنندگان قرار گرفته است. شایان به ذکر است که حوزه های مرتبط با صنعت