2A در سال 2000 کار خود را در زمینه های ساخت و ساز و طراحی شروع نموده است. در سال 2003 جایزه بهترین شرکت طراح در زمینه طراحی و ساخت غرفه را در تهران از آن خود نموده است. طراحیهای معماری این شرکت عمدتا در راستای استانداردهای معماری ایرانی و آمریکایی می باشند.این شرکت با ساختن پروژه های پیچیده با طراحی های خلاقانه و نوآورانه و با در نظر گرفتن فن آوری نوین ساختمانی به یکی از شرکتهای شناخته شده در این صنعت تبدیل شده است.