اتاق فرار اراک در سال 1397 توسط باشگاه ورزشی بازار متریال زوم فعالیت خود را آغاز کرد و شامل چهار اتاق به نام های “فرار از زندان” “تسخیرشدگان” “تبهکاران” و “اتاق بیست و یک” است و هر کدام سناریو و معماهای خاص خود را دارد.

آدرس: اراک – حد فاصل میدان راه آهن و ایستگاه راه آهن، ساختمان بازار متریال