2A در این بخش تمامی روش های صادرات و واردات را پوشش می دهد.علاوه براین در بازار تجارت 2A در ارتباط مستقیم با شرکتهای داخلی و خارجی با در نظر گرفتن خواسته های هر شرکت به درجات کاری بالایی در زمینه صادرات و واردات رسیده است. لازم به ذکر است که 2A دارای رتبه بندی از سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز میباشد. هدف این شرکت اطمینان حاصل کردن از این است که کلیه امور تجاری شرکت را به بهترین روش ممکن انجام دهد.