رییس کل هیئت مدیره

دکتر بهرنگ عقیلی نسب

عضو انجمن معماران آمریکا AIA کارشناس پایه یک سازمان نظام مهندسی نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان

بیوگرافی

عضو انجمن معماران آمریکا AIA

کارشناس پایه یک سازمان نظام مهندسی

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان